اعلام برنامه های شهریور ماه 1396

اعلام برنامه های شهریور ماه 1396

اعلام برنامه های شهریور ماه 1396

عزاداری سیدالشهدا | از شب اول محرم به مدت 11 شب | ساعت 20 | قم - گلزار شهدا - مجتمع امام خمینی
جلسه هفتگی آل یاسین | جمعه هایک ساعت و نیم به اذان مغرب |قم - باجک - کوچه 53 | ویژه برادران