اعلام برنامه های شهریور 1397

اعلام برنامه های شهریور 1397

اعلام برنامه های شهریور 1397

دهه اول محرم الحرام | ساعت 20:30 | تهران- خیابان کارگر شمالی - مسجد حضرت امیر علیه السلام