تخریب قبور بقیع 1395

مکان تکیه حاج سید حسن قم

زمان ۲۴ تير ۱۳۹۵

برگزار کننده تکیه حاج سید حسن قم

مداح حاج سید مهدی میرداماد

 • بیا که دیده حرام است بی تو دیدارش - مناجات
  دانلود
 • فرق دارد جلوه اش در ظاهر و معنی حرم - روضه
  دانلود
 • مرا می شناسی بقیعم - زمینه
  دانلود
 • بقیع که خاکیه اما تو دل برات حرم دارم - واحد
  دانلود
 • تو قیامت را قیامت می کنی - واحد
  دانلود
نظر خود را بنویسید
0