میلاد امام رضا 1395

مکان حسنیه ثار الله شیراز

زمان ۱۹ آبان ۲۰۱۶

برگزار کننده هیئت محبان ثار الله شیراز

مداح حاج سید مهدی میرداماد

نظر خود را بنویسید
0